Disclaimer

 

Disclaimer

De informatie op deze website en andere informatie die we digitaal aanbieden (zoals e-mails) is met zorg samengesteld door ASN Autoschade Leeuwarden. We streven ernaar om de informatie zo actueel en correct mogelijk te houden.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Gebruikers kunnen aan de geboden informatie geen rechten ontlenen. ASN Autoschade Leeuwarden kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die op welke manier dan ook ontstaan is door het gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten van de informatie lig bij ASN Autoschade Leeuwarden of haar licentiegevers, die toestemming hebben gegeven aan ASN Autoschade Leeuwarden om (beeld)materiaal beschikbaar te stellen. Niets mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ASN Autoschade Leeuwarden op welke wijze dan ook, gebruikt, vermenigvuldigd, gekopieerd, gedownload of opgeslagen worden.

Links naar andere partijen

Op deze website komen mogelijk externe links voor. Deze links zijn geplaatst om extra informatie over bepaalde onderwerpen te verschaffen. Wassenaar Autoschade is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen die bezoekers ondervinden door het gebruik van deze links.